ข้อดี-ข้อเสียของการทำ CT Scan

ข้อดีของการทำ CT Scan

 • สามารถสแกนตรวจอวัยวะในร่างกายส่วนใหญ่ได้
 • ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดในขณะตรวจสแกน
 • ภาพที่ได้มีรายละเอียดสูงกว่าการทำอัลตราซาวนด์
 • ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้น
 • สามารถสแกนได้รวดเร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการสแกนแบบ MRI

ข้อเสียของการทำ CT Scan

 • อาจมีวัตถุแปลกปลอมที่รบกวนการแปลผลเอกซเรย์ เช่น เครื่องประดับต่าง ๆ
 • ในขณะสแกน ต้องมีการกลั้นหายใจ ซึ่งผู้ป่วยบางรายไม่สามารถปฏิบัติได้
 • ในการสแกนสมองด้วย CT Scan อาจถูกกระดูกส่วนกะโหลกศีรษะบัง ทำให้แปลผลคลาดเคลื่อนได้
 • ในตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีกระดูกอยู่จำนวนมาก เช่น บริเวณกระดูกสันหลัง อาจเกิดการบดบังอวัยวะส่วนที่ต้องการตรวจวินิจฉัย จึงทำให้ภาพที่ได้จาก CT Scan มีโอกาสแปลผลาดเคลื่อนได้ CT Scan ใช้รังสีปริมาณมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจากการได้รับรังสีมากเกินไปราคาตรวจ CT Scanเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ CT Scan

  บริการด้วยเครื่อง CT Scan 128 Slices