เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องทั้งหมด (CT Whole Abdomen)

การตรวจความผิดปกติในช่องท้องทั้งหมดอาทิเช่น ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี ท่อน้ำดี กระเพาะอาหาร ลำไส้ ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจหาความผิดปกติในช่องท้อง ปวดท้องเรื้อรัง น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ และมะเร็ง