ตรวจสุขภาพ (Check Up)

การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามารถตรวจได้ทุกส่วนขอร่างกาย ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการคำปรึกษา โทร. 02-157-0351, 099-320-5666 ตลอด 24 ชั่วโมง